Home Ploegen Kalender Rangschikking Informatie Activiteiten Contact Links
Visie

De visie van onze club steunt op 2 pijlers. Enerzijds het sportieve vlak, waar we als club streven om een zo hoog mogelijk niveau te behalen. Daarom hechten we ook belang aan het opleiden van onze trainers. Anderzijds vinden we ook het sociale vlak belangrijk. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd ter bevordering van het sociale contact tussen bestuur, trainers, leden, ouders en supporters.

Als onderdeel van het sociale vlak komt ook respect op de voorgrond bij Divo. Respect voor elkaar, elkaars mening, trainers, materiaal, scheidsrechter, ...

Doelstellingen van Divo: