Home Ploegen Kalender Rangschikking Informatie Activiteiten Contact Links
Afspraken binnen de club

Wie zich niet aan deze afspraken kan houden, zal door de trainer en/of bestuur hierover aangesproken worden.
Bij herhalend ‘fout’ gedrag kunnen sancties genomen worden.